JAD – Japonya Araştırmaları Derneği

Başlangıç » JAD - Japonya Araştırmaları Derneği tarafından yazılan makaleler

Yazar arşivleri: JAD - Japonya Araştırmaları Derneği

Reklamlar

Dr. Altay Atlı

altay atli

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Politikalar Merkezi’nin Asya Çalışmaları programında araştırma uzmanı olarak görev yapmakta ve Boğazici Üniversitesi MAAS Programı  ve Koç Üniversitesi ile İstanbul’daki  farklı üniversitelerde yarı zamanlı olarak uluslararası ekonomi politik, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Türkiye ve Avustralya’da eğitim gören Dr. Atlı, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Bir dönem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) araştırma koordinatörü olarak görev yapan Dr. Atlı halen akademik çalışmalarına ek olarak özel sektöre küresel ekonomi, uluslararası ticaret ve Asya ekonomileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Hong Kong merkezli Uluslararası güncel haber ve yorum sitesi “Asia Times”da köşe yazarlığı yapan Dr. Atlı’nın çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi http://www.altayatli.com adresindeki şahsi web sitesinden temin edilebilir.

Reklamlar

Doç. Dr. Ahmet Öncü

oncu

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olup halen bölüm başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanı elektronik devreler ve teknolojileridir.

2001 ve 2002 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden çift anadal lisans dereceleri almıştır. 2004 yılında Münih Teknik Üniversitesi Mikrodalga Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ve 2008 yılında Tokyo Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi almıştır. 2008-2010 yılları arasında Tokyo Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ında kurmuş olduğu Miltek Milimetrik Teknolojiler ArGe Ltd. Şirketi’nde Japonya’daki teknoloji kuruluşları ile ortak çalışmalar sürdürmekte ve son teknoloji ürün tasarımları gerçekleştirmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

1993 yılında Türkiye ve Japonya arasında gelişen ilişkilere paralel olarak, sayın Cem Kozlu
öncülüğünde, akademi ve iş dünyasından bir grup katılımcı tarafından kurulan Japonya
Araştırmaları Derneği, kurucularının vizyonuna uygun olarak yirmi yılı aşkın bir süredir
güçlenerek büyümektedir. Ülkemizde Japonya üzerine yapılan araştırmaları desteklemek,
karşılıklı entelektüel etkileşimi teşvik etmek ve yeni yetişen Japonologları birleştiren bir
platform olmak gibi görevlerini başarıyla yürütmekte olan derneğimiz, artık Türkiye’de
yerleşik Japon şirketlerinden dokuzunun kurumsal üye olarak verdikleri değerli destek
sayesinde kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte
yeni kurumsal üyelerin de katılımıyla Japonya Araştırmaları Derneği, bir düşünce
kuruluşu olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Kurumsal üyelerimize gönülden teşekkür ediyor ve aramıza hoş geldiniz diyoruz.
Bildiğiniz üzere, küreselleşen bilimsel araştırma dünyasında yerel kaynak ve perspektiflerden yararlanarak küresel alana özgün
katkı yapmak gittikçe daha büyük önem kazanmaktadır.
Artık sadece Batı eksenli araştırmaların yetersiz kaldığı ve yirmib irinci
yüzyılda yaşanan hızlı dönüşümlerin Asya’yı yakınımıza getirmekte olduğu gerçeği kabul
edilmektedir. Japonya, özellikle Asya’da “modernleşme” sürecinin dönüşümünde öncü
rol oynamış olduğu için uluslararası akademik araştırma camiasında uzun süredir kapsamlı
bir düzeyde inceleme konusu olarak ön planda yer almaktadır. Şüphesiz, Türkiye
akademyasının özellikle toplum bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında kendi dışındaki
toplumlar ve bölgelerle ilgili kapsamlı araştırmalar ortaya koyabilmesi nispeten yeni bir
gelişmedir. Japonca dahil olmak üzere, Asya dillerinin üniversite düzeyinde eğitiminin ancak yirminci yüzyılın sonuna doğru gelişmeye başlaması, Türkiye’den Asya temalı çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye ve Japonya’nın karşılıklı ilişkilerinin yüz elli yılı aşan uzun tarihi, Türk kamuoyunun Japonya’ya olan yakın ilgisinin de etkisiyle, Japonya hakkında derinlemesine inceleme yapmak isteyen araştırmacılar için disiplinler arası araştırmaya müsait, kapsamlı ve çok yönlü bir inceleme sahasını açmış bulunmaktadır. Japonya Araştırmaları Derneği’nin her yıl artarak devem eden faaliyetleri, ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan Japonya Çalışmaları’nın artık otuz yılı aşan bir dönem içinde önemli bir aşamaya ulaştığının en açık göstergesidir. Türkiye’de Japonya üzerine düşünen araştırmacılar dilbilim, felsefe, toplum bilim, kültür, edebiyat, siyaset, ekonomi ve tarih gibi alanlarda uluslararası literatür ve Japonca kaynak kullanımını başarıyla yürüttükleri çok yönlü incelemeler ve iki ülke karşılaştırmalarını da içeren özgün eserler ortaya koymaktadırlar. Dernek olarak bu tür çalışmaları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. 2015 yılının iki ülke ilişkileri açısından karşılıklı
ilgiden, karşılıklı bilgiye doğru evrileceği verimli bir yıl olmasını diliyorum.
Selam ve saygılarımla,
Prof. Dr. Selçuk Esenbel

Prof. Dr. Selçuk Esenbel

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Profesör (emeritaESENBEL), öğretim üyesidir. Aynı üniversitedeki Asya Çalışmaları Merkezi’nin ve Asya Çalışmaları Yüksek Lisans programının kurucu direktörüdür ve halen Akademik Koordinatörlüğünü yürütmektedir. 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 2002 yılından itibaren Derneğin Yönetim Kurulu başkanlığını yapmaktadır. Yayınları arasında; Türkiye’de Japonya Çalışmaları -II (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015), Türkiye’de Çin’i Düşünmek (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
2013), Japan, Turkey, and the World of Islam (Brill, 2011), Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012), The Rising Sun and the Turkish Crescent: New Perspectives of  Japanese-Turkish Relations (Boğaziçi Üniversitesi  Yayınevi, 2003), Even the Gods Rebel: Peasants of  Takaino and the 1871 Nakano Uprising (Association  for Asian Studies Monographs, 1998) bulunmaktadır.

Faaliyet Raporları

JAD 2014  Faaliyet Raporu

Üyelik

Lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Dr. Esin Esen

ESEN

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Asya Çalışmaları  Yüksek Lisans programında ve Galatasaray Üniversitesi’nde çeviri dersleri vermektedir. Uzmanlık alanı Japon Dili ve Edebiyatı olupdoktorasını en eski Japonca şiir antolojisi olan Man’yōshū’daki kadın şairler üzerine yapmıştır. 25 yılı aşkın süredir Japonca, İngilizce, İspanyolca dillerinden çeviriler yapmaktadır. Çeviri ve inceleme eserleri arasında; , Tanizaki Junichiro, -Nazlı Kar (Can Yayınları, 2015),  Etsuko Shindō, Kapadokya’da Çatra Patralar (Can Yayınları, 2012), Murasaki Shikibu’nun Günlüğü (İş Bankası Yayınları, 2009) bulunmaktadır. Kotodama İstanbul kitap dizisini oluşturmuştur.