JAD – Japonya Araştırmaları Derneği

JAD

Japonya Araştırmaları Derneği (JAD),
▶ Japonya araştırmalarının çeşitli alanlarında çalışmakta olan ve ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
▶ Japonya araştırmaları alanında yapılacak disiplinler arası, karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan JAD, bu amaca yönelik olarak toplantı, atölye çalışması, seminer, konferanslar düzenler ve yayınlar yapar.
▶ JAD, bilgi üretimi ve üretilen bilginin yaygın paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki entelektüel etkileşimi artırırken yeni bakış açıları getirmeyi hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Hedefler,

JAD, Türkiye’de Japonya araştırmaları alanında yapılan yüksek seviyeli akademik çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılmasını; Japonya’da eğitim görmüş, Japon
diline hâkim ve kendi alanlarında uluslararası çapta liderlik yapacak akademisyenleri çatısı altında toplamayı; yapacağı yayınlar, akademik toplantılar yoluyla üretilen bilginin geniş çaplı paylaşımına katkıda bulunmayı; uzun vadede arşiv, kütüphane, dijital bilgi bankası
gibi imkânlara sahip bir araştırma merkezine dönüşerek, alanında dünyanın önde gelen bilgi üretim odaklarından biri haline gelmeyi hedeflemektedir.

Misyon,

Japonya Araştırmaları Derneği akademik bilgi üretimi yoluyla Japonya ve
Türkiye arasındaki entellektüel paylaşımı artırmayı hedefleyen bir düşünce
kuruluşudur. D
üzenli olarak yaptığı toplantı, atölye çalışması, seminer, konferans
gibi etkinliklerle Japonya araştırmaları alanında yapılacak disiplinler arası,
karşılaştırmalı araştırma ve çalışmaları teşvik eder.

Vizyon,

Japonya Araştırmaları Derneği:
Türkiye’de Japonya araştırmaları alanında yapılan yüksek seviyeli akademik
çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılmasını;
▶  uzun vadede bilgi paylaşımı ve eşgüdüm için gerekli imkanlara sahip bir
araştırma merkezine dönüşerek;
▶ Japonya’da eğitim görmüş, Japon diline hakim ve kendi alanlarında
uluslararası çapta liderlik yapacak akademisyenleri çatısı altında
toplamayı,
▶   yayınlar, akademik toplantılar yoluyla üretilen bilginin geniş çaplı
paylaşımına katkıda bulunmayı;
   Japonya Araştırmaları alanında dünyanın önde gelen bilgi üretim odaklarından
biri haline gelmeyi
amaçlamaktadır.